ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

1. TARAFLARwww.butikmabel.com web-sitesinin (Bundan böyle “Site”olarak anılacaktır.) faaliyetlerini yürüten Kırıkkale merkez adresinde mukim Butik Mabel  ve Site’ye Üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.)
 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSUİşbu Sözleşme’nin konusu Butik Mabel’ninn sahip olduğu Site üzerinden kullanıcılara sağlanacak üyelik şartlarının ve hizmet kapsamının belirlenmesidir.
 

3. HİZMETLERİN KAPSAMI3.1. İşbu Sözleşme kapsamında hizmetin kapsamı; Butik Mabel’in Site üzerinden sunacağı hizmetler (satın alma) genel itibariyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalarda tanımlanan elektronik ticaret olarak anlaşılmalıdır.
 

3.2. İşbu Sözleşme kapsamında hizmetin kapsamı; utik Mabel’in, Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Butik Mabel’e ait Site’de satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, ilgili ürünlerin stok (beden, ürün sayısı durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; ürünün teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın Üye’ye Butik Mabel adına kargo firması tarafından veya showroom’da ayıpsız olarak tesliminden ibarettir.
 

3.3. Butik Mabel’in, Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri yayınlamasıyla Site’de yürürlüğe koymuş sayılacaktır.
 

4. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ4.1 Butik Mabel’e ait Site’ye üye olan/olmak isteyen herkesin kullanımına açık bir sitedir.
 

4.2. Üye, Site’nin kullanımında işbu Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul eder.
 

4.3. Üye, Site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanırken, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili ikincil mevzuat hükümleri ile Butik Mabel’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.
 

4.4. Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Butik Mabel’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Butik Mabel, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.
 

4.5. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.
 

4.6. İşbu Sözleşme kapsamında Butik Mabel  ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması Üyelerin sorumluluğundadır. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden Butik Mabel  sorumlu tutulamaz.
 

4.7. Butik Mabel  ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun öngördüğü koşullara tabi olarak Butik Mabel  tarafından saklanabilir, ancak Butik Mabel  söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi gereği saklıdır. Üyelerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan kaynaklanan diğer hakları ile ilgili detaylı bilgi Site’de “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” altında Butik Mabel  tarafından Üyelerin bilgisine sunulmuştur.
 

4.8. Üye, Site’ye kayıt olurken, veya ürün satın alırken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde Butik Mabel  bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 

4.9. Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar, reklam içerikleri yer alan linkler vb.) ile ilgili riskler Üye’ye aittir.
 

4.10. Site’de sunulan görsel, yazılı her türlü içerik Butik Mabel  fikri mülkiyetinde olup, Site’nin içeriğinde yer alan tüm yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü telif ve fikri mülkiyet hakkı saklıdır. 

4.11. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından 555 555 55 55 numaralı şirket hattını aramak suretiyle yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının Üye olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir. Üye e-bülten üyeliğinden ayrılmak istediği takdirde, e-bültenlerin altında yer alan "Bizden herhangi bir haber almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız" ifadesine tıklayarak e-bülten üyeliğinden her zaman ayrılabilir.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİButik Mabel taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de tek taraflı değişiklikler yapabilirButik Mabel, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Butik Mabel, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay alınması sağlanacaktır. . Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.
 

6. TEBLİGAT VE BİLDİRİMLERÜye’nin Butik Mabel bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Butik Mabel  tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir.
 

7. DEVİRÜye, Butik Mabel  Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 205. Maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

8. MÜCBİR SEBEPLERHukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Butik Mabel işbu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Butik Mabel açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Butik Mabel  herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 

9. SÖZLEŞMENİN FESHİİşbu sözleşme Üye'nin Üyeliğini iptal etmesi veya Butik Mabel tarafından Üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Butik Mabel  Üyenin Üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin Üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
 

10. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLERİN HALLİİşbu sözleşme Türk hukukuna tabi olup; sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Kırıkkale Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 

11. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİÜye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye kayıt işlemini tamamladığı, ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu Sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR